ایدا : خب من چه کنم
عرشیا : سلام آیدا من عرشیا هستم از انجمن همدل کاربری سالا که امروز ثبت نام کرده بخاطر اینکه من ازت عکس خواسته بودم از طریق مدیریت از اون انجمن محروم